image-20200611225642-1.jpg

                                                       图 2-15数据管理模块

数据管理模块提供以下功能:

  • 使用CSV格式导入数据;
  • 审计、查看、修改审计的规则和对象等信息;
  • 新建、修改组织;
  • 类型元数据管理,可增加:品牌、型号、OS家族和版本、网络设备类型、合同类型、联系类型、文档类型。
标签:
由 superadmin 在 2020/08/31, 15:30 创建
    

需要帮助?

如果您需要有关XWiki的帮助,可以联系:

深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司